People

Research Staff

 

Research Fellow
Names Email Principal Investigator

Fang Qian

stafang@nus.edu.sg Lin Zhenhua

Yu Long

stayl@nus.edu.sg ZHOU Wang

Sun Saifei

stasaif@nus.edu.sg LOH Wei Liem

Hu Shouri

stashh@nus.edu.sg CHAN Hock Peng
Se-In Jang sijang@nus.edu.sg

Alex THIERY
Zhang Zhuosong zhuosong.zhang@nus.edu.sg

Adrian ROELLIN
Gursharn Kaur stagk@nus.edu.sg

Adrian ROELLIN
Liu Zuozhu staliuz@nus.edu.sg

Alex THIERY
Yu Tonghui tonghui_yu@nus.edu.sg

LI Jialiang
Zhai Zheng stazhai@nus.edu.sg

YAO Zhigang
Zhu Tianming Tianming_Zhu@nus.edu.sg

ZHANG Jin-Ting
Can Van Hao stacvh@nus.edu.sg

Adrian ROELLIN

 

 

Research Assistant
Names Email Principal Investigator
Tang Wai Hoh waihoh.tang@nus.edu.sg

Adrian ROELLIN
Hang Weiqiang gmshwq@nus.edu.sg

XIA Yingcun (co-PI)

(Updated on 15 September 2020)